Megasun Đồng Nai - Lắp đặt máy nước nóng Megasun trên mái ngói, phương án treo cáp

Đăng vào 27/09/2021 lúc 21:28

Thi công lắp đặt máy nước nóng Megasun trên mái ngói, bằng phương pháp hàn khung và treo cáp inox