Thay thế ống thu nhiệt máy nước nóng bị bể, bị trắng ống

Đăng vào 25/10/2020 lúc 19:56

Megasun Đồng Nai - Dịch vụ sữa chữa ống thu nhiệt máy nước nóng bị bể, ống bị trắng ống không còn khả năng thu nhiệt

Kiểm tra nguyên nhân ống thủy tinh thu nhiệt bị bể
- Ống thủy tinh bị bể do tai nạn (cây đổ, đá rơi....) bắt buộc phải thay thế mà không phải xử lý gì thêm.
- Ống thủy tinh bị bể, bị trắng ống không rõ nguyên nhân: Phải kiểm tra lại kỹ thuật lắp ống đã đúng chưa, nguồn nước cấp, chất lượng ống thu nhiệt.
- Thực hiện kiểm tra vị trí và thay thế ống thu nhiệt

 

Quay lại