Megasun Đồng Nai - Nhà máy sản xuất máy nước nóng Megasun

Đăng vào 26/09/2021 lúc 22:09

Nhà máy sản xuất ruột bình bảo ôn nước nóng Megasun, sử dụng công nghệ tiên tiến của Nhật và Ustralia

Sản xuất bồn bảo ôn máy nước nóng Megasun

Lõi bồn bảo ôn máy nước nóng Megasun: inox304, inox316

Kiểm tra chất lượng lõi bồn Megasun trước khi phun lớp bảo ôn