Megasun Đồng Nai - Thi công lắp đặt ống nước nóng và lạnh PPR chịu nhiệt, chịu áp

Đăng vào 24/10/2020 lúc 16:51

Megasun Đồng Nai Thi công ống dẩn nước nóng lạnh PPR, chịu nhiệt chịu áp lực cao. Ống nước PPR đạt tiêu chuẩn quốc tế

Thi công ống nước dẩn nước nóng, dẩn nước lạnh bằng ống hàn nhiệt PPR

Thi công ống dẩn nước nóng lạnh cho vòi hoa sen tắm

Thi công ống nước nóng lạnh PPR cho vòi nước sàn âm
Thi công ống nước nóng lạnh PPR cho vòi nước Valabo
Thi công hộp kỹ thuật đúng kỹ thuật và thẩm mỹ.